Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Att konvertera till Islam!

Många människor tror att man måste konvertera i en moské, inför en lärd eller att man behöver ett intyg på att man är muslim. Så är det inte, men ett intyg underlättar däremot om man t.ex ska göra Hajj eller Umrah, eller ordna med begravning, detta kan man ordna i efterhand. Om du vill konvertera i sällskap med någon så kan du kontakta oss. Du kan konvertera ensam hemma om du vill, det enda du behöver göra är att säga Shahaada - trosbekännelsen, från ditt hjärta och tro på den med stark och orubblig tro. Trosbekännelsen lyder;

"Ash-hadu an laa ilaha illAllah wa ash-hadu anna Muhammadar-rasulUllah" vilket betyder;

"Jag vittnar om att det inte finns någon gud som förtjänar dyrkan utom Allah och jag vittnar om att Muhammad är Allahs Budbärare"

Nu har du tagit steget in i Islam och är Muslim!

Det är rekommenderat att göra ghusl när man konverterar. Det är ett reningsbad. Man använder bara vatten när man gör det. Man ska ha avsikten att göra ghusl. Först tvättar man händerna och sedan de privata delarna. Sedan tvättar man höger resp vänster hand 3ggr. Sedan munnen, näsan och ansiktet 3ggr. Sedan tvättar man höger hand resp vänster hand 3ggr upp till armbågen. Sedan tvättar man hela kroppen uppifrån och ner och avslutar med att tvätta höger resp vänster fot 3ggr.

Varje muslim ska känna till betydelsen av trosbekännelsen. Trosbekännelsens första del Laa ilaha illAllah betyder i korthet - att man förnekar alla andra gudomar utom Allah och att man tror på Honom ensam. Den andra delen Muhammadar-rasulUllah betyder att man vittnar om att Muhammad (frid vare med honom) är Allahs utsände och därför måste bli åtlydd, det vill säga att man följer det som profeten (frid vare med honom) förkunnade.

Allah säger i Koranen:

"Säg (Muhammad): 'Om ni älskar Gud, följ mig (Koran och Sunnah) och Gud ska älska er och förlåta era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. Säg (Muhammad): 'Lyd Gud och sändebudet'. Men om de vänder ryggen till (ska de veta att) Gud inte är vän till dem som förnekar sanningen."

(Koranen 3:31-32)

Efter detta ska man börja be de fem dagliga bönerna, dessa är obligatoriska för alla muslimer. De fem bönerna är; morgonbönen (fajr), middagsbönen (dhuhr), eftermiddagsbönen (asr), solnedgångsbönen (maghreb) och kvällsbönen (isha).

Lär dig utföra bönen©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com