Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Vad tror muslimerna om Jesus?


Muslimerna visar respekt och vördar Jesus (fred vare med honom). De anser honom vara en av Guds största budbärare till mänskligheten. Koranen bekräftar hans jungfrufödsel, och ett av kapitlen i Koranen har titeln ”Maryam” (Maria). Koranen beskriver Jesu födelse på följande sätt:

"Och änglarna sade: " Maria! Tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärade och lovprisade i denna värld och i det kommande livet och den som skall vara i [Guds] närhet. Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga. Maria sade: Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig? ”[Ängeln] sade: ”Så [skall det bli], Gud skapar vad Han vill. Om Han vill att något skall vara, säger Han endast till det: Var! och det är."

(Koranen: 3:45-47)

Jesu födsel var ett mirakel efter Guds befallning, samma befallning som skapade Adam utan verken far eller mor. Gud Säger i Koranen:

"Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är."

(Koranen: 3:59)

Under sin mission som profet utförde Jesus många mirakel. Gud säger oss att Jesus sa:

"Och [sända honom] till israeliterna som Sitt sändebud. [Och Jesus sade:] Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv. Och jag skall säga er vad ni äter och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er – om ni är [sanna] troende."

(Koranen: 3:49)

Muslimer tror att inte Jesus blev korsfäst. Jesu fiender planerade att korsfästa honom, men Gud räddade han och lyfte han upp till Sig. Likheten med Jesus blev lagt på en annan man. Fiender av Jesus fångade denne mannen och korsfäste honom, och de trodde att han var Jesus. Gud säger i Koranen:

"Och för deras ord: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fästen det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom."

(Koranen: 4:157)

Varken profeten Mohammad (saw) eller profeten Jesus kom för att förändra grundläran om tron på en Gud. De kom däremot för att bekräfta och förnya budskapet som var bringade av tidigare profeter.[1]

___________________________________________________________
Fotnoter:
[1] Muslimer tror också på att Gud uppenbarade en helig bok till Jesus kallad Indjil, och att några delar av den fortfarande kan finnas i Guds lära till Jesus i Det Nya Testamentet. Muslimer tror likväl inte på bibeln som vi har i dag, eftersom den inte består av originalskriften som uppenbarades av Gud. Dessa har undergått ändringar, tillägg och utlämnanden. Detta sades också av kommittén som fick i uppdrag att revidera The Holy Bible (Revised Standard Version) [Den heliga bibel (Reviderad standardutgåva)]. Denna kommittén bestod av trettiotvå lärda som skulle säkra revisionen och rättledningen från en rådgivande kommission bestående av femtio representanter från de samarbetande trosrättningar. Kommittén uttalade i förordet till The Holy Bible (Revised Standard Version) [Den heliga bibel (Reviderad standardutgåva)] s. iv: ”Ibland är det uppenbart att texten har blivit ändrad, men ingen av utgåvorna ger en tillfredställande rekonstruktion. Här kan vi bare följe den bästa bedömningen gjord av lärda som är kompetenta till att ge den mest sannsynliga rekonstruktionen av originaltexten.” Kommittén sa också i förordet, s. vii: ”Anmärkningar är tillagda, och detta indikerar betydliga variationer, tillägg eller uteblivelser i de forna källorna (Matteus 9.34, Markus 3.16 och 7.4, Lukas 24.32 och 51, etc.).” För mer ingående artiklar om detta temat, besök dessa externa internetsidor: Confessions of the New American Bible och Bible Contradictions.

Källa: www.islam-guide.com©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com