Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Några fördelar med Islam


Islam ger många fördelar för både enstaka individer och för samfund. Detta kapitel talar om några fördelar man uppnår genom Islam för den enstaka individen.

 1. Dörren till det eviga paradiset

  Gud säger i Koranen:

  "[Muhammad] Ge dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att lustgårdar, vattnade av bäckar, väntar dem; var gång de förses med frukt därifrån skall de säga: Detta är vad vi försågs med i forna dagar - de kommer nämligen att få sådant som påminner om det [förgångna]. Och [deras], renade från [all jordisk] orenlighet, och där skall de förbli till evig tid."

  (Koranen: 2:25)

  Gud säger också:

  "Tävla [därför] om [att vinna] er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, vilket är berett att ta emot dem som tror på Allah och Hans Sändebud. I Sin godhet låter Gud Sin nåd [flöda] över den Han vill - Guds nåd är en outsinlig källa."

  (Koranen: 57:21)

  Profeten Mohammad(saw) har sagt till oss att den person med lägst rang i paradiset, skall ha tio gånger mer än denna världens gåvor.[1] Och han eller hon skall få vad han eller hon än begär och tio gånger mer.[2]
  Profeten Mohammad(saw) har sagt: {Ett område i Paradiset motsvarande storleken på en fot, skall vara bättre än hela världen och allt som finns på den.}[3] Han sade också: {I Paradiset finns ting som inga ögon har sett, som inga öron har hört och som ingen mänsklig sinne har tänkt på.}[4] Han sade också: {Den mest olyckliga mannen i hela världen bland de som är menade för Paradiset, skall få uppleva Paradiset ett ögonblick. Sedan skall han bli frågad: "Son av Adam, har du någon gång varit utsatt för lidelser? Har du någon gång upplevt motgång?" Och han skall svara: "Nej, vid Gud, O Herre! Jag har aldrig varit utsatt för lidelser, och jag har aldrig upplevt någon motgång."}[5]

  Om du kommer in i paradiset, skall du leva ett mycket lycklig liv utan sjukdomar, smärta, tristhet eller död. Gud skall vara nöjd med dig, och du skall leva där för evigt. Gud säger i Koranen:

  "Men de som tror och lever ett rättskaffens liv skall föras till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Och där skall [deras] hustrur vara hos dem, renade från [all jordisk] orenlighet och Vi skall låta dem smaka den fullaste lycka."

  (Koranen: 4:57) 2. Räddning från helvetes elden

  Gud säger i Koranen:

  "De som förnekar sanningen och dör som förnekare skall inte få köpa sig fria, om de än erbjöd allt guld i världen. Ett svårt lidande väntar dem och de skall inte finna någon hjälpare."

  (Koranen: 3:91)

  Detta liv är vår endaste chans till att vinna paradiset och undkomma helvetes elden. Om man dör i vantro, så får man ingen ny chans till att komma tillbaka till denna världen för att tro. Som Gud har sagt i Koranen om vad som kommer att hända med de icketroende på domedagen:

  "Om du kunde se dem när de ställs upp inför Elden och höra dem ropa: Om vi ändå fick återvända [till livet]! Då skulle vi inte avvisa vår Herres budskap som lögn och vi skulle bli sanna troende!."

  (Koranen: 6:27)

  Men ingen skall få en andra chans.
  Profeten Mohammad(saw) sade: {Den lyckligaste mannen i världen bland de som är dömda till Elden (Helvete) på Domedagen, skall få uppleva Elden ett ögonblick. Så skall han bli frågad: "Son av Adam, har du någon gång upplevt något bra? Har du någon gång varit välsignad?" Då skall han svara: "Nej, vid Gud, O Herre!}[6] 3. Sann lycka och inre fred
  Sann lycka och fred kan man finna med att underkasta sig befallning från Skaparen och Upprätthållaren av denna värld. Gud säger i Koranen:

  "De som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns - är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat still?."

  (Koranen: 13:28)

  Däremot skall den som vänder sig bort från Koranen leva ett liv i motgång i denna värld. Gud säger i Koranen:

  "Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap][7] skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind" (Koranen, 20:124) Detta kan möjligen förklara varför några människor begår självmord även när de njuter av den materiella komforten som kan köpas för pengar. Se till exempel på Cat Stevens (nu Yusuf Islam), en tidigare berömd popstjärna som kunde tjäna mer än 150.000 dollar på en kväll. Efter att han konverterade till islam, fann han sann lycka och fred, något han inte hade funnit i materialistisk framgång."[8]

  (Koranen: 13:28) 4. Förlåtelse för alla tidigare synder
  När någon konverterar till islam, skall Gud förlåta alla ens tidigare synder och onda gärningar. En man med namnet Amar kom till profeten Mohammad(saw) och sade: "Ge mig din högra hand så jag kan ge dig mitt trosbekännelse." Profeten sträckte ut sin högra hand. Amar drog tillbaka sin hand. Profeten(saw) sade: {Vad har skett med dig, Amar?} Han svarade: "Jag avser att be om en betingelse." Profeten frågade: {Vilken betingelse har du tänkt att be om?} Amar sade: "Att Gud förlåter mina synder." Profeten sade: {Visste du inte att när man konverterar till islam, så raderas alle tidigare synder.}[9] Efter att en person har konverterat till islam, skall personen få belöning för sina goda och dåliga gärningar i samsvar med de följande uttalelser från profeten Mohammad(saw) : {Din Herre, som är välsignad och upphöjd, är den mest barmhärtige. Om någon har till avsikt att göra en god gärning, men inte gör det, så skall en god gärning bli nedskriven för denna person. Och om han gör det, så skall (en belöning på) tio till sju hundra gånger eller mer bli nedskrivet för han. Och om någon har till avsikt att göra en dålig gärning, men inte gör det, så skall en god gärning bli nedskriven för denna person. Och om han gör det, så skall en dålig gärning bli nedskriven mot han, eller så raderar Gud bort den.}[10]Fotnoter:
(1) Berättad i Sahih Muslim, #186 och Sahih Al-Bukhari, #6571.
(2) Berättad i Sahih Muslim #188 och Mosnad Ahmad, #10832.
(3) Berättad i Sahih Al-Bukhari, #6568 och Mosnad Ahmad, #13368.
(4) Berättad i Sahih Muslim, #2825 och Mosnad Ahmad,# 8609.
(5) Berättad i Sahih Muslim, #2807 och Mosnad Ahmad, #12699.
(6) Återberättad i Sahih Muslim, #2807 och Mosnad Ahmad, #12699.
(7) Dvs. en som varken tror på Koranen eller följer dens befallning.
(8) Den nuvarande postadressen till Cat Stevens (Yusuf Islam), i fall du vill fråga han om
hans känslor efter att han konverterade till islam, är: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom.
(9) Återberättad i Sahih Muslim, #121 och Mosnad Ahmad, #17357.
(10) Återberättad i Mosnad Ahmad, #2515 och Sahih Muslim, #131.

Källa: www.islam-guide.com©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com