Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Koranen om hav och älvar

Modern vetenskap har upptäckt att på de ställen där två hav möts, så är det en barriär mellan dem. Denna barriär skiljer haven från varandra, så att varje hav har sin egen temperatur, sitt egna salthalt och sin egen densitet.[1] Till exempel är Medelhavets havsvatten varmare, mer salthaltig och har en lägre densitet, jämfört med Atlantens vatten. När Medelhavets havsvatten flyter in i Atlanten över Gibraltar-sträckan, flyter den flera hundra kilometer in i Atlanten till ett djup på ca 1000 meter med sin egen temperatur, salthalt och densitet. Medelhavets vatten stabiliseras.på.detta.djup[2].(se.figur.13).


Figur 13: Medelhavets havsvatten flyter in i Atlanten över Gibraltarsträckan, och behåller sin egen temperatur, salthalt och mindre densitet egenskaper på grund av barriären som skiljer dem. Temperaturen anges i grader Celsius (°C). (Marine Geology.[Maringeologi],.Kuenen,.s..43,.med.en.liten förbättring) Även om det är stora vågor, starka strömmar och tidvatten i dessa hav, så blandas de inte och bryter heller inte barriären. Den heliga Koranen nämner att det är en barriär mellan två hav där de möts och att de inte bryter den. Gud säger i Koranen:

"Han låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt och mötas; mellan dem [har Han likväl dragit] en skiljelinje som de inte kan överskrida.."

(Koranen 55:19-20)


Men när Koranen pratar om skillnaden mellan färskvatten och saltvatten, nämner den existensen av ”en hindrande skiljevägg” tillsammans med barriären. Gud säger i Koranen:

"OCH DET är Han som låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt – den enas [vatten] är sött och släcker törsten och den andra är salt och bittert – och som har rest ett hinder mellan dem, en skiljelinje som de inte kan överskrida."

(Koranen 25:53)


Man kan fråga sig varför Koranen nämner skiljeväggen när den pratar om skillnaden mellan färskt och salt vatten, medan den inte nämner den när den pratar om skillnaden mellan två hav.

Modern vetenskap har upptäckt att förhållandena i en flodmynning där färskvatten (sötvatten) och saltvatten möts, är något annorlunda än det man finner på ställen där två hav möts. Man har upptäckt att det som skiljer färskvatten från saltvatten i flodmynningen, är en pycnocline-zon med en markerad densitet diskontinuitet som skiljer de två lagren åt.[3] Denna skiljevägg (separationszonen) har olika salthalt från både färskvatten och saltvatten [4](se figur 14).


Figur 14: Längdsnitt som visar salthalten (i promille ‰) i en älvmynning. Här ser vi skiljeväggen (separationszonen) mellan färskvatten och saltvatten. (Introductory Oceanography [Inledande oceanografi], Thurman, s. 301, med en liten förbättring) Detta har man nyligen upptäckt med hjälp av avancerad utrustning för att mäta temperatur, salthalt, densitet, syrelöslighet, osv. Det mänskliga ögat kan inte se

skillnaderna mellan de två haven som möts. För oss ser det ut som ett enda stort hav. Likaså kan det mänskliga ögat inte se vattnets indelning i de tre zoner: färskvatten, saltvatten och separationszonen (skiljeväggen) i flodmynningar.

_____________________________
Fotnoter:
[1]Principles of Oceanography [Oceanografins principer], Davis, s. 92-93.
[2]Principles of Oceanography [Oceanografins principer], Davis, s. 93.
[3]Oceanography [Oceanografi], Gross, s. 242. Se också Introductory Oceanography [Inledande oceanografi], Thurman, s. 300-301.
[4]Oceanography [Oceanografi], Gross, s. 244, och Introductory Oceanography [Inledande oceanografi], Thurman, s. 300-301.©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com