Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Koranen om människans embryoutveckling

I den heliga Koranen talar Gud om stadierna i människans embryoutveckling:
"Vi skapade människan från en speciell sorts lera. Därefter reproducerade vi honom från en liten droppe som placerats i en väl skyddad förvaringsplats. Sedan utvecklade vi droppen till ett hängande alaqah (embryo), vidareutvecklade därefter det hängande (embryot) till en munfull (foster), utvecklade sedan det munfulla (fostret) till ben, och täckte därefter benen med kött. På så sätt skapar vi en ny varelse. Välsignad vare GUD, den bäste Skaparen.[1]"

(Koranen 23:12-14)

Det arabiska ordet alaqah har bokstavligt talat tre betydelser: (1) blodigel, (2) suspenderad föremål och (3) blodklump.

Jämför man en blodigel med ett embryo i alaqah-stadiet, finner man likheter mellan dessa två[2], som vi kan se i figur 1. I detta stadium får embryot näring från moderns blod på ett liknande sätt som blodigeln livnär sig på andras blod.[3] Den andra betydelsen av ordet alaqah, är "suspenderad/upphängd föremål". Detta är vad vi kan se i figur 2 och 3, hur embryot är "suspenderat" i moderns livmoder.


Figur 1: Bilderna illustrerar likheten i utseendet mellan en blodigel och det mänskliga embryot i alaqah-stadiet. A) Bilden av det mänskliga embryot, från The Developing Human [Människans utveckling], Moore och Persaud, 5: e utgåvan s. 73. B) Bilden av en blodigel, från Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah [Människans utveckling som beskrivs i Koranen och Sunnah], Moore m.fl., s. 37, modifierad av Integrated Principles of Zoology [Integrerade principer i zoologi], Hickman m.fl.Figur 2: Denna figuren av embryot i alaqahstadiet, visar att embryot är suspenderat i moderns livmoder. (The Developing Human, [Människans utveckling], Moore och Persaud, 5: e utgåvan, s. 66.)Figur 3: På detta mikrofotografiet kan vi se det suspenderade embryot (markerat B) i alaqah-stadiet (omkring 15 dager gammal) i moderns livmoder. Den verkliga storleken på embryot är omkring 0,6 mm. (The Developing Human [Människans utveckling], Moore, 3: e utgåvan, s. 66, från Histology [Histologi], Leeson och Leeson.)

Den tredje betydelsen av ordet alaqah, är "blodklump". Det yttre utseendet av embryot i embryosäcken i alaqah-stadiet, liknar en blodklump - detta att det är på grund av relativt stor andel blod i embryot i detta stadium[4](se figur 4). Blodet cirkulerar inte i embryot förrän i sluten av tredje veckan.[5] Man kan därför säga att fostret liknar en blodklump i detta stadium.Figur 4: Bilden av det primitiva hjärt och kärlsystem i ett embryo under alaqah-stadiet. Det utvändiga utseendet av embryot i embryosäcken liknar en blodklump på grund av det relativt stora andelen blod i embryot. (The Developing Human [Människans utveckling], Moore, 5: e utgåvan, s. 65)

De tre betydelser av ordet alaqah stämmer nyaktigt överens med beskrivningen av embryot i alaqah-stadiet.

Nästa stadium som nämns i samma vers, är mudghah-stadiet. Det arabiska ordet mudghah betyder "tuggad substans". Om man tar en bit tuggummi och tuggar på den, och jämför den med ett embryo i mudghah-stadiet, så kan vi dra slutsatsen att embryot i mudghah-stadiet har likheter med utseendet av en tuggad substans. Likheten består i att märken längs embryots rygg liknar tandmärken i en tuggad substans[6] (se figur 5 och 6).

Hur är det möjligt att Mohammad kunde ha känt till allt detta för fjortonhundra år sedan, när vetenskapsmännen först nyligen upptäckte detta med avancerat utrustning och kraftiga mikroskoper, som inte existerade på den tiden?Figur 5: Foto av ett 28-dagars embryo i mudghahstadiet. Embryot har i detta stadiet likheter med tuggad substans, därför att märken längs embryots rygg liknar tandmärken i en tuggad substans. Den verkliga storleken på embryot är 4 mm. (The Developing Human [Människans utveckling], Moore och Persaud, 5: e utgåvan, s. 82, från professor Hideo Nishimura, Kyoto University, Kyoto, Japan)

När man jämför utseendet på ett embryo i mudghah-stadiet med en bit tuggummi som är tuggat, ser vi likheten mellan dessa två.


Figur 6A: Teckning av ett embryo i mudghah-stadiet. Vi ser här att märken längs ryggen på embryot liknar tandmärken. (The Developing Human [Människan utveckling], Moore och Persaud, 5: e utgåvan, s. 79).


Figur 6B: Foto på ett tuggat tuggummi med tandmärken.

Hamm och Leeuwenhoek var de första vetenskapsmän som observerade mänskliga sädesceller (spermatozo) genom att använda sig av ett förbättrat mikroskop år 1677 (mer än 1000 år efter Mohammad ). Felaktigt trodde de att sädescellen var en färdigformad människa i miniatyrformat, som växte när den hamnade i det kvinnliga könsorganet.[7] Professor Emeritus Keith L. Moore är en av världens mest framstående vetenskapsmän på områdena anatomi och embryologi, han är författare till denna bok The Developing Human [Människans utveckling], är översatt till åtta språk. är en vetenskaplig uppslagsbok. En specialkommitté i USA boken har utpekat boken till att vara den bästa boken författad av en människa. Dr. Keith L. Moore professor Emeritus i anatomi och cellbiologi vid University of Toronto i Canada. Han var associerad dekanus i grundvetenskap vid den medicinska fakulteten, och i 8 år var han ledare för den anatomiska avdelningen. År 1984 mottog han det mest utmärkande priset inom området anatomi i Canada; J.C.B. Grant Award, från den kanadensiske föreningen Canadian Association of Anatomists [Kanadensiska föreningen för anatomer]. Han har lett många internationella föreningar, som till exempel The Canadian and American Association of Anatomists [Kanadensiska och amerikanska föreningen för anatomer] och Council of the Union of Biological Sciences [Rådet för unionen av biologiska vetenskapsgrenar]. 1981 under konferensen The Seventh Medical Conference [Den sjunde medicinska konferensen] i Dammam Saudi-Arabien, sa professor Moore: "Det har varit en stor glädje för mig att hjälpa till med att klargöra utsago i Koranen om människans utveckling. Jag är övertygad om att dessa utsagor måste ha kommit till Mohammad från Gud, därför att nästan all denna kunskap inte blev upptäckt förrän många århundraden senare. Detta bevisar för mig att Mohammad måste ha varit ett sändebud från Gud."[8]

Professor Moore blev därmed följaktligen ut frågad: "Betyder det att du tror att Koranen är Guds ord?" Han svarade: "Jag ser inget problem med att acceptera det."[9]

Under en konferens uttalade professor Moore: "… Stadieindelningen av det mänskliga embryots utveckling är komplex på grund av de kontinuerliga förändringar som pågår under utvecklingen, det har därför föreslagits att ett nytt klassifikationssystem kan utvecklas med att använda terminologi nämnt i Koranen och sunnah (vad Mohammad sa, gjorde eller godkände). Systemet som har föreslagits är enkelt, omfattande och överensstämmer med nuvarande embryologisk kunskap." De intensiva studierna av Koranen och hadith (pålitligt förmedlade rapporter från profeten Mohammads följeslagare om vad han sa, gjorde och godkände) de siste fyra åren. Detta uppenbarat ett system för klassificering av det mänskliga embryot, något som är förbluffande i och med att det blev nedskrivet i det sjunde århundradet efter Kristus. Aristoteles räknas som grundläggaren av den embryologiska vetenskapen. Han insåg under sina studier av hönsägg i det fjärde århundradet före Kristus att kycklingembryo utvecklar sig i stadier men han gav inte några detaljer om dessa stadier. Så vitt vi vet från embryologins historia var det lite kunskap om stadieindelningen och klassificeringen av det mänskliga embryot fram till det tjugonde århundradet. På grund av detta kan inte beskrivningen från Koranen om det mänskliga embryot vara baserat på vetenskaplig kunskap från det sjunde århundradet. Det enda förnuftiga slutsatsen är att dessa beskrivningar var uppenbarade till Mohammad från Gud. Han kunde omöjligt ha känt till sådana detaljer då han var analfabet och helt utan vetenskaplig träning."[10]

_____________________________
Fotnoter:
[1] Var uppmärksam på att texten som hänvisar till Koranen är bara en översättning av betydelsen av texten i Koranen. Det är inte själva Koranen, då den är på arabiska.
[2] The Developing Human [Människans utveckling], Moore och Persaud, 5: e utgåvan, s. 8.
[3] Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah [Människans utveckling som beskrivs i Koranen och Sunnah], Moore m.fl., s. 36.
[4] Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah [Människans utveckling som beskrivs i Koranen och Sunnah], Moore m.fl., s. 37-38.
[5] The Developing Human [Människans utveckling], Moore och Persaud, 5: e utgåvan, s. 65.
[6] The Developing Human [Människans utveckling], Moore och Persaud, 5: e utgåvan, s. 8.
[7]The Developing Human [Mänsklig utveckling], Moore och Persaud, 5: e utgåvan, s. 9.
[8] Referensen till denna kommentar är This is the Truth [Detta är Sanningen] (video). Besök www.islam-guide.com/truth för en kopia av videobandet eller för att titta på Professor Keith Moores kommentarer online.
[9] This is the Truth [Detta är Sanningen] (video).
[10] This is the Truth [Detta är Sanningen] (video).©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com