Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Islam och Domedagen


Som de kristna, tror muslimer att det nuvarande livet bara är en prövning och en förberedelse till existensen i den kommande världen. Detta liv är en test för varje enskild individ, en test för livet efter döden. En dag skall komma då hela universum skall bli ödelagd, och de döda skall återupplivas för att motta Guds dom. Denna dag skall vare början på ett liv som aldrig tar slut. Denna dag är domedagen, och då ska alla människor bli belönade av Gud utifrån sin tro och sina handlingar. De som dör med tron om att ”Det finns ingen annan sann gudom förutom Gud, och Mohammad är Guds budbärare (profet)”, och de som är muslimer, skall bli belönade på denna dag, och de får det eviga paradiset. Gud säger i Koranen:

"Men de som tror och lever rättskaffens har paradiset till arvedel och där skall de förbli till evig tid."

(Koranen: 2:82)

Men de som dör medan de förnekade att ”Det finns ingen annan sann gudom förutom Gud, och Mohammad är Guds budbärare (profet)” eller som inte är muslimer, de skall mista paradiset för evigt, och de skal sändas till helvetes elden. Gud Säger i Koranen:

"Om någon vill anta en religion som inte innebär underkastelse under Guds vilja kommer detta att vägras honom, och i nästan liv skall han stå bland förlorarna."

(Koranen: 3:85)

Och Han säger också:

"De som förnekar sanningen och dör som förnekare skall inte få köp sig fria, om de än erbjöd allt guld i världen. Ett svårt lidande väntar dem och de skall inte finna någon hjälp."

(Koranen: 3:91)

Man kan fråga sig: ”Jag tror att islam är en bra religion, men om jag skulle konvertera till islam, så skulle både min familj, mina vänner och andra folk förfölja mig och göra narr av mig. Så om jag väljer att inte konvertera till islam, skall jag då likväl få komma till paradiset och bli räddad från helvetes elden?” Svaret är vad Gud har sagt i den följande versen: ”Om någon söker annat än islam som religion, så skall detta inte godtas från han, och i det kommande livet skall han vare bland förlorarna.”

Efter att ha sänt profeten Mohammad för att kalla folket till islam, så skall inte Gud acceptera att man håller fast vid andra religioner än islam. Gud är vår Skapare och Upprätthållare. För oss skapade Han allt som är på jorden. Allt vi är välsignade med och har fått, det är från Han. Efter att ha hört allt detta men fortfarande förnekar tron på Gud, Hans profet Mohammad eller Hans religion som är islam, då är det rättfärdigt att han eller hon blir straffade i livet efter denna. Huvudavsikten med vår skapelse är att tillbe bara Gud ensam och lyda Han, som Gud säger i Koranen:

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna endast för att de skall [känna Mig] och dyrka Mig."

(Koranen: 51:56)

Det liv som vi lever i dag är ett mycket kort liv. På domedagen skall de icketroende känna att det liv de levde på jorden bara varit en dag eller en del av en dag. Gud säger i Koranen:

"[Gud] skall fråga [förnekare]: Hur länge levde ni på jorden, räknat i år?. [Och] de skall svara: ”Vi levde där en dag eller en del av dag; men fråga dem som är kunniga i räkning."

(Koranen: 23:112-113)

Och Han säger också:

""Troende ni att Vi skapade er för nöjes skulle och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?. UPPHÖJD över allt är Gud, konungen, den yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han, Herres till allmaktens, nådens och barmhärtighetens tron."

(Koranen: 23:115-116)

Livet efter denna är ett verkligt liv. Den är inte bara andlig men även fysisk. Vi skall leva där med kropp och själ. I jämförelse av denna liv med den nästkommande, har Mohammad sagt: {Värdet av denna värld jämfört med den kommande, är som det din finger bringar från havet om du doppar den där och tar upp den.}[1] Det vill säga att värdet av denna värld jämfört med den kommande, är som några droppar vatten jämfört med ett helt hav.

_____________________________
Fotnoter:
[1] Berättad i Sahih Muslim, #2858 och Mosnad Ahmad, #17560.

Källa: www.islam-guide.com©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com