Hem


E-post   Om oss   Forum/Blogg   Moskéguiden   Kal         
fors.jpg  Klicka här för att se dagens datum i Hijri


Koranen om berg

Boken Earth [Jorden] är en generell uppslagsbok som används på många universitet runt om i världen. Den ene av bokens två författare är professor Emeritus Frank Press. Han var vetenskaplig rådgivare för den tidigare amerikanska presidenten Jimmy Carter, och i 12 år var han rektor för National Academy of Sciences [Nationalakademin för vetenskap] i Washington DC. Han skriver i boken att bergen har underliggande rötter.[1] Dessa rötter är djupt inbäddade i jorden, och detta ger bergen en form som liknar en plugg (se figur 7, 8 och.9).Figur 7: Bergen har djupa rötter under jordens yta. (Earth [Jorden], Press och Siever, s. 413)Figur 8: Schematisk tvärsnitt. Bergen har djupa pluggliknande rötter inbäddade i jorden. (Anatomy of the Earth [Jordens anatomi], Cailleux, s. 220)Figur 9: Denna illustration visar hur bergen på grund av de djupa rötterna, har pluggliknande form. (Earth Science [Vetenskap om jorden], Tarbuck och Lutgens, s. 158)

Så här beskrivs bergen i Koranen, Gud säger:

"HAR VI inte gjort jorden till en bädd [över vilken ni kan resa ert tält för att] få vila? Och [har Vi inte gjort] bergen som tältpålar?."

(Koranen 78:6-7)

Modern vetenskap om jorden har bevisat att bergen har djupa rötter under jordskorpan (se figur 9), och att dessa rötter kan vara flera gånger djupare än bergens höjd över jordskorpan.[2] Det mest passande ordet för att beskriva berg baserat på denna information, är ordet ’plugg’, då största delen av en korrekt insatt plugg är gömd under ytan. Vetenskapshistorien säger oss att teorin om att bergen har djupa rötter, introducerades först i siste halvan av nittonde århundradet.[3] Bergen har också en viktig roll i stabiliseringen av jordskorpan.[4] De hindrar att jorden skakar. Gud säger i Koranen:

"Och Han har sänkt ned i jorden fast förankrade berg, så att den inte svajar under er fot, och [lagt ut] älvar och stigar, för att ni skall kunna ta er fram."

(Koranen 16:15)

Likaså hävdar den moderna plattektonikteorin att bergen fungerar som stabilisatorer för jorden. Denna kunskap om bergens roll som stabilisatorer för jorden, började först förstås innanför ramen av plattektonik seden slutet av 1960- talet.[5]

Är det möjligt att någon på profeten Mohammads tid kunde ha känt till bergens sanna form? Är det möjligt att någon kunde föreställa sig att det enorma berget som man ser framför sig, faktisk går djupt ned i jorden och har en rot, så som vetenskapsmännen har kommit fram till? Ett stort antal böcker inom geologin beskriver bara den delen av berget som är över jordskorpan. Detta eftersom dessa böcker inte är skrivna av specialister inom geologi. Modern geologi har bekräftat sanningen i verserna från Koranen.

_____________________________
Fotnoter:
[1]Earth [Jorden] Press och Siever, s. 435. Se också Earth Science [Vetenskap om jorden] Tarbuck och Lutgens, s. 157.
[2]The Geological Concept of Mountains in the Qur’an [Det geologiska konceptet om berg i Koranen], El-Naggar, s. 5.
[3]The Geological Concept of Mountains in the Qur’an [Det geologiska konceptet om berg i Koranen], El-Naggar, s. 5.
[4]The Geological Concept of Mountains in the Qur'an [Det geologiska konceptet om berg i Koranen], El-Naggar, s. 44-45.
[5]The Geological Concept of Mountains in the Qur'an [Det geologiska konceptet om berg i Koranen], El-Naggar, s. 5.©Copyright  || E-post
www.konvertitguiden.com

Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
koranensbudskap.se
al-ibada.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
islam-guide.com
moslim.se
barnskolan.com
islam-svarar.se
islamqa.com
frid-net.se
salat.se
gratiskoran.com

English:
New Muslims
islaam.com
islam-guide.com
discoverislam.com
evolution.com
understandislam
beconvinced.com
sultan.org
islaam.com
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org
islamicweb.com
islamicweb.com

Soumi:
islamopas.com

كوردى :
dangiislam.org

فارسى :
ahlesonnat.net

العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net

Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com