UM:s råd till nya konvertiter

I Allahs Den Nåderikes Den Barmhärtiges namn

Jag råder alla nyreverterade att först läsa om Tawheed - islamisk monoteism. Det är grunden. Man förstår så mycket när man läst om tawheed. Det är obligatoriskt att göra bön när man reverterar, det är inget man kan vänta med, det är det som skiljer oss från otrohet. Islam är inte bara ord det är handling också. Så jag råder er också att läsa om just bönen och lära er den grundligt. Vi kommer redan i graven att bli tillfrågade om bönen. Något mycket stärkande är att läsa om kompanjonerna och efterföljarna till profeten (frid vare med honom). De fick gå igenom stora prövningar så som tortyr etc. Det får en att inse att några glåpord som vi får då och då är obetydliga prövningar.

Familjen blir oftast den största prövningen. Först blir det storm men sedan lugnar det ner sig. Och i början är det svårt att försvara sig eftersom man inte har tillräcklig kunskap. De kan tycka att varför ger du dig in i något som du inte har full kunskap om. Då ställer man bara en motfråga "Säg ens tre paragrafer i din egen lagbok" så blir det tyst sen, hihi.

Det gäller att ha mycket tålamod i början och gärna ha någon annan muslim i sin närhet som kan stötta och hjälpa. Det är inte undra på att våra familjer har så svårt att förstå att man reverterar, då media ständigt smutskastar Islam. Det lilla de vet om islam har de lärt sig från TV. Men trots att Allahs fiender försöker sitt bästa i att släcka Islams ljus, så brinner det som aldrig förr. Människor blir nyfikna och börjar läsa om Islam och fler och fler reverterar. Så mitt råd till alla nyrevertiter är att ta hem material om Islam till familj etc, och dela ut lite varstans så de får läsa om den sanna Islam. Sverige är fattigt på religion, människor här har kommit långt från den rena ursprungliga tron. Så det gäller också att vi försöker dela med oss av vad vi vet så att de åtminstone får rätt kunskap om Islam. Då förstår de också att det finns muslimer som praktiserar olika mycket.

Livet är ett test för oss alla. Den Allah älskar prövar Han. Vi kommer bli prövade tills vi når våra gravar. För varje prövning som händer dig blir du av med synder eller får belöning, så visa tacksamhet till Allah för den och ha tålamod. För det kommer kosta olika mycket för oss att komma till Paradiset. Hur mycket är vi villiga att betala?

Till sist, tre hjälpmedel till Paradiset är, tacksamhet, tålamod och gudsfruktan.

Läs också min konvertitberättelse


www.konvertitguiden.com