Sara:s väg till Islam

Jag gick från mörker till ljus

I Allahs Den Nåderikes Den Barmhärtiges namn

Assalaamu aleikum wa rahmatullah wa barakaatuh.

Jag vill berätta min historia om hur jag gick från mörker till ljus eftersom det kanske kan bidra till något gott för människor insha Allah.

Jag är tjugo år gammal och jag har alltid varit den typen som söker och varit intresserad av saker. Jag har läst om många olika religioner, psykologiska teorier och filosofier, såsom kristendom och buddhism m.m. Men inget talade till mitt intellekt; inget av detta kunde jag leva med under någon längre period eftersom det inte matchade vår fitrah (människonaturen). Jag vill bara påpeka att jag hade "allt"; jobb, pengar, lägenhet men även då jag hade allt materiellt så kände jag mig tom inombords. Jag kände ett behov av att dyrka något, jag behövde en mening i mitt liv för var verkligen meningen med livet att vi bara ska arbeta, skaffa pengar, hus och en dag få barn för att sedan dö? Eller fanns där en större mening med att vi placerats i världen och vad ska hända oss när vi dör? Och varför kom vi överhuvudtaget hit?

Jag bestämde mig för att läsa om Islam och jag gick till biblioteket för att låna Koranen (Qur'an al Kariim). Jag började bli intresserad av Islam och jag studerade också den muslimska kvinnan som jag såg på olika platser. Det var något med henne, en slags heder som jag inte kunde se hos den västerländska kvinnan som inte respekterar sig själv. Det är väldigt tydligt att kvinnan i väst inte mår bra: hon arbetar som en man, hon måste vara orealistiskt smal och hon måste uppfylla alla skönhetsideal för att vara "välkommen i klubben". Om en kvinna är lite intellektuell och har lite tjocka glasögon accepteras hon inte i samhället så naturligtvis trivdes jag inte att leva med denna förtryckande livsstil.

Jag kom i kontakt med en syster och med tiden hade jag läst mer och mer i Koranen. Jag kommer ihåg att t.o.m. den första dagen när jag kom hem från biblioteket, tog en dusch och satte på vita kläder för att läsa i Koranen. Jag blev med och mer övertygad om att det fanns en Skapare bakom universum. Jag ringde upp systern som jag hade kommit kontakt med och berättade för henne att jag trodde på Gud och sa att jag ville träffa henne för att diskutera ämnet mer. Hon gav mig en dag och jag väntade och väntade, jag kände inte för att gå ut utan var nästan bara inne och väntade på mötet med systern. Jag kommer ihåg att jag då hade en dröm som sa mig något om Muhammed, frid över honom.

Dagen kom och jag träffade systern. Vi diskuterade i många timmar om hur fantastisk skapelsen är tills att jag sa till systern att jag var redo att anta Islam eftersom jag var övertygad om att vi är skapade för att dyrka Allah, upphöjd är Han. Jag gick till badrummet för att genomföra den rituella tvagningen (ghusl) och uttalade sedan min Shahaadah "Ashadu an laa ilaaha illAllah wa ashadu anna Muhammedan Rasulullah." Vi bad två rah'ah (enheter) tillsammans. Innan vi skildes åt gav hon mig dem islamiska fard( obligatoriska) dräkten Jilbab och Khimar (slöja). Jag hade räddats från mörkret och kommit in i ljuset! Alhamdolillah Rabbil 'Alamiin (Prisad vare Världarnas Herre). Jag har praktiserat och studerat Islam ända sedan dess, är idag gift och har en underbar liten dotter. All tack till Allah Den Upphöjde.

Sara
Stockholm 2008-03-05


www.konvertitguiden.com