Saras väg till Islam

Det finns en Gud som skapat mig

Jag heter Sara, 26 är och konverterade till islam för ca 4 år sedan. Jag har alltid varit övertygad om att det finns en Gud som skapat mig, alla levande varelser men det tog många år innan jag förstod att islam var sanningen och som stämde överens med min uppfattning om sanningen. Det finns många brister i Kristendomen och jag var som tonåring aktiv i kyrkan men kände aldrig att det var Kristendomen som var sanningen. Den Gud som jag föreställde mig var inte avlad och kunde heller inte ha ngn son. Gud for mig var något obeskrivligt som vi mänskliga varelser inte kan föreställa oss. Det är ingen slump att vi ar här på denna jord, det finns ett syfte. Jag började aktivt läsa om olika religioner när jag var 18 år och ju mer jag läste om islam ju mer blev jag övertygad om att islam stämde överens med hur jag sedan jag var liten uppfattat Gud. Efter många föreläsningar och diskussioner och läsande konverterade jag till islam al hamdulillah och det är det bästa som hänt i mitt liv. Jag känner frid och tillfredstallelse inom mig och jag känner mig lyckligt lottad som hittade tillbaks till islam då vi alla är födda muslimer.

Mitt råd till alla som har tankar på att konvertera är att du behöver inte ställa höga krav på dig själv. Du måste inte följa allt till en början, man växer in i islam. Det finns inget tvång i islam, du tar den tid du behöver för att fullfölja alla plikter. Känns det svårt att bära sjal väljer du att inte göra det i början, Allah(swt) vet dina avsikter och vet hur du känner. Det viktiga är att du älskar Allah(swt) och försöker ditt bästa så gott du kan. Vi är alla människor och vi gör misstag, det viktiga ar att du tar till dig sanningen och den blir din räddning och din livsstil som kommer att spara dig från många synder. Det viktiga är att sträva efter en medelväg, var inte for strikt och bli inte for svag. Ge föräldrar och familj tid att vänja sig vid din religion och var ödmjuk. Det är lätt att bli för strikt till en början och glöm inte att islam handlar om tålamod och kärlek. Självklart önskar man sina nära och kära sanningen men det går inte med tvång och att man handlar med hårdhet. Var ödmjuk och visa respekt och kärlek. Läs mkt om profeten Muhammed(saw) hur han var mot icke troende och hur mycket kärlek och tålamod han hade masha Allah. Han är vår förebild och det är hans uppförande vi ska försöka efterfölja. Var inte rädd för att ta steget och ta till dig islam, Allah underlättar for dig och du kommer att känna dig starkare än någonsin. Islam är det bästa som hänt mitt liv och jag tackar Allah(swt) i varje dua for att Allah har väglett mig på rätt väg, al hamdulillah.


www.konvertitguiden.com