Mariams väg till Islam

Hur kunde Gud vara både tre och en?

Jag konverterade till islam för fem år sedan. Tidigare var jag kristen, väldigt aktiv. Det som hela tiden störde mig med kristendomen var att gud kunde vara både tre och en. Det är väldigt mycket bildspråk i kristendomen. Många saker är väldigt svåra att förklara. till exempel hur Gud kan ha en son.

När jag träffade min man så började jag vara mycket hemma hos hans syster och hennes familj. Det var inte så att nån pratade om islam med mig men jag frågade mycket. När de bad och varför. Mina frågor blev fler och fler så hennes man gav mig fyra böcker på svenska om islam som han hade fått från moskén. När jag hade läst dem läste jag hela koranen. Efter det var jag helt övertygad om att Islam är den rätta vägen och jag läste trosbekännelsen.

Mariam
Stockholm 2008-10-29


www.konvertitguiden.com