Amanas råd till nya konvertiter

I Allahs Den Nåderikes Den Barmhärtiges namn

Innan du konverterar:
Jag tycker att när man konverterar så är det en del saker man behöver fundera över. Det kan vara väldigt omvälvande att konvertera, så det är viktigt att veta sin egen grund. Svara inte på följande frågor hastigt, ta en dag minst att fundera över varje punkt. Vad är min grundläggande tro? Vad är det jag tror på? Se bort från vad alla säger, tänk bara på din grundläggande uppfattning om världen.

Islam säger att "det finns ingen Gud utom Allah, och Mohammed är hans profet". Vad betyder det egentligen? Läs om Allahs egenskaper, vad som innebär att han är det enda Guden och om Mohammed. Varför vill jag konvertera? Vad har gjort att jag ändrat mig (från att ha varit ateist/kristen osv.)? Var helt ärlig med dig själv. Är Islam det rätta? Finns det något som kan göra att jag tvekar? Om man har funderat ordentligt innan man konverterar så står man sedan på en säkrare grund och det kanske är mindre risk att man känner sig osäker efter konverteringen, vilket kan bli väldigt jobbigt.

När du har konverterat:
Det är bra att känna någon annan muslim! Den personen kan svara på dina frågor och stötta dig. Om du får problem med din familj eller känner dig svag kan du alltid vända dig till den personen. Vilken muslim som helst kommer att vilja hjälpa dig. Du kan ringa när du behöver hjälp och om du behöver någonstans att gå är du alltid välkommen hos andra muslimer. Det spelar ingen roll att de inte känner dig, om de vet att du konverterat och behöver hjälp eller stöd är de väldigt öppna. Om du inte vet var du ska leta, gå till närmsta moské eller leta på internet. (Det kan vara bra att veta vilken typ av muslim du pratar med, om det är sunni, shia, eller någon särskild inrikting. De flesta muslimer är sunni. Om du känner dig förvirrad i början ska du inte bara lyssna på dem du stöter på och acceptera vad som helst som de säger, tänk själv. Men tänk också på att vi alla är muslimer och alla är vi brödrar och systrar i Islam.

Ha inte för bråttom! Och var inte för hård mot dig själv. När man väl insett sanningen och förstått hur man borde leva så vill man lära sig allt och göra allt på en gång. Man vill kunna allt och vara en perfekt muslim. Men det går inte. Man blir som ett barn, man måste lära sig allt från grunden. Man måste ha tålamod och acceptera att allt inte kan komma på en gång. Ta en sak i taget, koncentrera dig på det och när det fungerar bra kan du gå till nästa sak. Det är också en omställning bara att ändra sin tro. Men det är inte konstigt om man känner sig osäker ibland eller tvivlar över sig själv. Ta det bara lugnt och gå då tillbaka till grunden innan du fortsätter. Om du gör för mycket på en gång kan det bli för svårt och du kanske tappar allt istället.

Vad gäller att lära och läsa. Börja med att läsa om Allah. Lär dig mer om Hans egenskaper, vem Han är. Sedan kan du läsa om profeten Mohammed (frid och välsignelser vare över honom). Om hans liv, hur han var som person och hur han levde. Skaffa en tolkning av Koranen på ditt modersmål. Läs den och försök förstå innebörden. När du läst om allt detta kan du gå vidare till regler och detaljer. Men jag tycker att det viktigste är att först lära sig varför Islam finns och varför vi människor finns.

Att berätta för familjen: Det beror helt på hur du tror att familjen kommer att reagera. Du kan vänta ett tag med att berätta för dem om du behöver lite tid med att bli starkare och säkrare i din tro. I början kan man behöva tänka bara på en själv, det kan ta lite tid att finna sin nya plats. Men sedan måste du försöka berätta för familjen. Dels för att du inte ska behöva dölja det för dem men också för att de säkert vill veta och på ett sätt har rätt att veta. För vissa är det lätt att berätta om de har en accepterande familj, för vissa kan det vara väldigt svårt. Men utgå från att det är lättare än du tror. Måla inte upp massa skräckscenarion, det kanske går bättre än du tror! Om du har svårt att berätta direkt kanske du kan berätta för ett syskon, som kan berätta det vidare. Men försök ändå vara öppen mot dem, då kanske det också blir lättare för dem att acceptera det. Det kan bli omvälvande för dem i början, men låt det vila ett tag så kanske de vänjer sig tillslut.

Att berätta för omgivningen, vänner och närstående, blir säkert lättare. De reagerar inte lika stark som familjen som ju står en närmast. Om dina vänner inte accepterar det är de inga vänner värda att behålla. Som avslutande vill jag bara säga grattis och lycka till! Tänk på att Allah alltid står bakom dig. Det kan vara svårt ibland i början, och även om andra i din omgivning kan reagera negitivt så sviker aldrig Allah dig. Om Han har väglett dig så finns det en mening med det och Han vet att du klarar av det. Du har fått en otrolig gåva om du har funnit Islam, ha bara tålamod.

Läs också min konvertitberättelse


www.konvertitguiden.com