Abdulrahmans väg till Islam

Islam är logiskt, på allvar och sant


Jag hade gått i kyrkan i nästan fyra år när jag fick höra om Islam från en lärd broder som inbjöd mig att konvertera hos honom. Jag var sedan åratal van vid den urvattnade svenska kristendomen där även ärkebiskopar tvivlar på betydelsen av bibeln, där Gud finns till att vända sig till när det är bekvämt och där det inte pratas särskilt mycket om tro. Som är en del av det ytliga västländska samhället istället för att utmana det!

Islam är logiskt, på allvar och sant. Du blir inshaAllah en länk i en kedja som går tillbaka till profeten Muhammad, frid vare över honom. Det är ansvarfullt och kräver att du hela tiden blir bättre på bön, på att lära dig om Koran och Sunna, profetens exempel.

Må Allah underlätta för dig att i rätt tid lära känna lika lärda, duktiga och skötsamma bröder eller systrar att konvertera med som jag fick.

Abdulrahman
Stockholm 2008-09-16


www.konvertitguiden.com