Bokstavstabellen

Latin

Arabiska

Förklaring

Exempel

 

Latin

Arabiska

Förklaring

Exempel

a

أ

kort a

alla

 

n

ن

noah

 

i

إ

kort i

islam

 

oo

و

lång o

صاموا

a

آ

lång a

adam        آية

 

o

اْ

 

فاْدفع

AA

ع

betonad a

عبادة

 

q

ق

betonad k

قريب

b

ب

 

bön

 

r

ر

respekt

 

d

د

 

dyrkan

 

sh

ش

sheep (eng.)

 

dd

ض

betonad d

 وضوء

 

s

س

sten

 

ee

ي

lång i

bi

 

s

ص

betonad s

صلاة

f

ف

 

fisk

 

t

ت

tand

 

gh

غ

ljudet när man gurglar

غريب

 

t

ط

betonad t

طالب

h

ه

han , hon

 

 

th

ث

Think (eng.)

اثم

h

ح

betonad h

حوض

 

th

ذ

The (eng.)

ذاكرين

i

إ -  كسرة

kort i

islam

 

th

ظ

betonad d

ظلم

j

ج

engelsk j

jam

 

u

ضمة -  و

kort o

يُنادي

k

ك

 

koranen

 

w

وَ

wa

What (eng.)

kh

خ

 

خوف

 

/

ء

 

يؤمنون

l

ل

 

leva

 

y

ي

 

järn, gärna

m

م

 

mohammad

 

z

ز

 

zamzam

 

OBS! Feta bokstäver i slutet av ett ord i en vers uttalas ej om man vid recitation väljer stanna i slutet

av versen. Däremot uttalas de om man vid recitation väljer ansluta föregående vers med nästa vers.

 

www.konvertitguiden.com